WIJ! helpen ook op school…

Ambulante begeleiding in het onderwijs

JIJ! biedt pedagogische ondersteuning binnen het basis, middelbaar en speciaal onderwijs.
De ondersteuning is volledig af te stemmen op de vraag van de school en/of ouders/jongeren en kan een enkele leerling betreffen, maar ook een klas of de gehele school.

Corine van Rijen staat leerlingen bij die problemen ervaren op vlakken als concentratie, motivatie, sociaal en emotioneel functioneren, agressie, schoolwisseling en studie- en planningsvaardigheden voor jongeren met of zonder onderliggende problematiek (bijv AD(H)D, ASS, ODD). Hierbij werken we reactief en preventief en werken we nauw samen met betrokken ouders, school en eventuele andere externe partijen.

Positieve effecten op scholen waar JIJ!/HULB zorg biedt zijn onder andere: verlaging van de werkdruk van leerkrachten en intern begeleiders door een gezamenlijke afstemming en aanpak, een afname van verwijzing naar speciaal onderwijs. Leerlingen die meer grip op hun gedrag krijgen en docenten die meer grip op hun leerlingen krijgen.