Wij van JIJ!

Corine en Janneke, vinden het belangrijk dat jongeren goed worden begeleid. JIJ! omdat je ertoe doet biedt ondersteuning voor jongeren op maat. We luisteren naar je hulpvraag en overleggen welke begeleiding passend is. Een extra steuntje kan veel betekenen voor de toekomst.

Wij werken samen met

Debby, specialist (hoog)begaafdheid, neemt op aanvraag een intelligentie onderzoek af. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen en met allerlei verschillende situaties kunnen omgaan. Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten welke zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden meten. Het onderzoek geeft een beeld van de sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden een kind mogelijk meer moeite heeft.