JIJ! komt bij u thuis.
Samen werken aan een sterke basis voor uw gezin!

Ambulante Gezinsbegeleiding
Wij zijn er om gezinnen te ondersteunen en te begeleiden bij de uitdagingen in uw gezin.
Onze ambulante gezinsbegeleiding biedt maatwerkoplossingen, afgestemd op de specifieke
begeleidingsbehoeften van elk gezin.


Wat is Ambulante Gezinsbegeleiding?
Ambulante gezinsbegeleiding richt zich op het bieden van (intensieve) hulp en begeleiding aan
gezinnen in hun eigen leefomgeving. Onze ervaren, SKJ geregistreerde hulpverleners, komen bij u
thuis om samen met u te werken aan oplossingen voor de problemen die u ervaart binnen het
gezinssysteem. Dit kan variëren van opvoedingsvragen tot meer complexe gezinsproblemen. Het
gezinssysteem en de individuele behoeften staan hierbij centraal.
Samen werken we aan een veilige en stabiele thuissituatie voor het hele gezin.


Hoe Werken Wij?
Bij JIJ! Jeugdhulp Oosterhout hanteren we een systemische, persoonlijke en betrokken
aanpak op de volgende manier.

 1. Intakegesprek: We starten met een uitgebreid intakegesprek om een goed beeld te krijgen van uw
  situatie en de hulpvraag.
 2. Opstellen begeleidingsplan: Op basis van het intakegesprek stellen we een hulpplan op dat is
  afgestemd op de specifieke behoeften van uw gezin. Hierin worden doelen en afspraken vastgelegd.
 3. Begeleiding en Ondersteuning: Onze hulpverleners komen regelmatig bij u thuis om u en uw kind te
  begeleiden en te ondersteunen. Dit kan variëren van praktische tips en adviezen tot intensieve
  begeleiding bij complexe problemen.
 4. Evaluatie en Afsluiting: We evalueren regelmatig de voortgang en passen het hulpplan indien nodig
  aan. Het traject wordt afgesloten wanneer de gestelde doelen zijn behaald en u weer zelfstandig
  verder kunt.

  Onze jeugd-en gezinsprofessionals
  Onze gezinsbegeleiders zijn SKJ geregistreerde, deskundige en ervaren professionals. We werken
  systeemgericht, met oog voor de unieke dynamiek binnen elk gezin en bieden praktische en haalbare
  begeleiding. We brengen het systeem in kaart en werken zoveel mogelijk vanuit de eigen kracht en
  regie van het gezin.

  Waarom Kiezen voor JIJ! Jeugdhulp Oosterhout?
 • Maatwerk: Iedere gezin is uniek. Daarom bieden wij maatwerktrajecten die passen bij uw gezin.
 • Deskundigheid: Onze hulpverleners zijn SKJ geregistreerd en hebben ruime ervaring in de
  jeugdhulpverlening.
 • Betrokkenheid: Wij geloven in een persoonlijke aanpak en werken nauw met u samen om de beste
  resultaten te behalen.
 • Laagdrempelig: Onze begeleiding vindt plaats in uw eigen vertrouwde omgeving. Wij hebben geen 9
  tot 5 mentaliteit.

  Neem contact op
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze ambulante gezinsbegeleiding? Neem dan gerust
  contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen en samen met u te werken aan een positieve
  verandering binnen uw gezin.