JIJ! maakt je zorgen over je sociale contacten

JIJ! kunt wel eens een steuntje in je rug gebruiken

JIJ! vindt het lastig om op een positieve manier in contact te zijn met je ouders

JIJ! snapt de wereld om je heen niet altijd

JIJ! weet niet wat je wil

JIJ! vindt nee zeggen lastig

Wanneer een jongere, uw kind, in de puberteit komt, vinden er veel veranderingen plaats. Er worden meer eisen gesteld door leerkrachten, ouders en de samenleving. Sommige jongeren vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen, komen moeilijk in contact met anderen en/of vinden het moeilijk om weerstand te bieden aan invloeden van buitenaf, zoals, drank, drugs en groepsdruk. 

Voor deze jongeren zou een module weerbaarheidscoaching een uitkomst kunnen bieden. 

JIJ! biedt een coachingsprogramma aan gericht op sociale een communicatieve vaardigheden, het oplossen van conflicten en het inschatten van risico’s. 

Voorafgaand aan de coaching vindt een intake plaats, waarin wordt gekeken naar de behoefte van de jongere. Dit zal worden meegenomen in de vaststelling van het programma. 

Ouders worden betrokken daar waar noodzakelijk voor de coaching van de jongere.