JIJ! biedt HULB –
JIJ! biedt ook onderwijszorgarrangementen (OZA) aan. Ons doel is om jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs te helpen bij het ontvangen van de juiste zorg en ondersteuning in een onderwijsomgeving. We streven ernaar om inclusief onderwijs te bevorderen, individuele ondersteuning te bieden, samenwerking tussen onderwijs en zorgsector te bevorderen, zorg op maat te bieden en sociale inclusie te bevorderen.
Corine en Janneke zijn zowel onderwijsbevoegd als jeugd- en gezinsprofessional (SKJ geregistreerd) waardoor zij in staat zijn een uniek begeleidingstraject aan te bieden binnen een veilige, gestructureerde omgeving.

Het doel van een onderwijszorgarrangement (OZA) is om jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften de nodige zorg en begeleiding te bieden binnen of (tijdelijk deels) buiten de schoolomgeving.

Wij werken intensief samen met scholen, ouders en de gemeente om ervoor te zorgen dat de begeleidingsbehoeften van de jongere goed in kaart worden gebracht om vandaaruit tot een geïntegreerd plan van aanpak te komen. We geloven in het creëren van een ondersteunende en inclusieve omgeving waarin elk kind de kans krijgt om te leren en te groeien.
Voor meer informatie en een traject op maat voor uw specifieke situatie, kunt u contact met ons opnemen. We begrijpen dat elke jongere uniek is en verschillende ondersteuningsbehoeften heeft.
Daarom streven we ernaar om samen met u een gepersonaliseerd onderwijszorgarrangement te ontwikkelen, in samenwerking met school en de gemeente, dat voldoet aan de behoeften van de jongere. Neem gerust contact met ons op en we zullen u graag verder helpen.