Persoonlijke benadering vinden wij van JIJ! van groot belang in de hulpverlening. Wij bieden hulp op maat. Wij zijn laagdrempelig in contact voor de jongere en zijn ouders. Ook via Whatsapp en op de momenten dat het nodig is. Nabijheid bieden en betrokkenheid zijn kernwaarden die wij nastreven.

Iedere jongere is uniek. JIJ! werkt daarom vraaggericht, zodat de persoonlijke doelen van de jongere en zijn ouders centraal staan.