We gaan uit van de kracht van de jongere. We sluiten aan bij wat goed gaat en brengen samen met de jongere en ouders de ondersteuningsbehoefte in kaart. Jeugdhulp is maatwerk en dat is wat JIJ! biedt. Een persoonlijke benadering waarbij de jongere en zijn systeem centraal staat.